Pressmeddelande

Finansutskottet utser toppnamn för att utvärdera Riksbankens penningpolitik

Publicerat: 17 juni 2014 klockan 08.58

Finansutskottet har beslutat att göra en utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2014. Utskottet har utsett Bank of Englands tidigare chef professor Mervyn King och professor Marvin Goodfriend till utvärderare.

Utvärderarna ska granska den svenska penningpolitiken under den aktuella perioden – om räntenivåerna varit väl avvägda och om politiken uppnått sitt mål. I det ingår att utifrån internationella erfarenheter och den senaste forskningen analysera och bedöma Riksbankens beslut att väga in riskerna med den höga skuldsättningen hos hushållen i räntebesluten.

Inflationsprognoserna granskas

Utvärderarna ska också granska utformningen av det svenska inflationsmålet och den så kallade flexibla inflationsmålspolitiken. Prognoser över inflationsutvecklingen är en viktig del i det penningpolitiska beslutsunderlaget. Utvärderarna ska därför särskilt granska Riksbankens inflationsprognoser under utvärderingsperioden.

Utvärderingen ska genomföras gemensamt av de båda utredarna och vara klar mot slutet av 2015.

Om utvärderarna

Mervyn King har arbetat i Bank of England sedan 1991 och var chef för banken i 10 år. Han slutade sitt arbete där i mitten av 2013. Han har tidigare varit professor vid London School of Economics, där han bland annat grundade forskningsinstitutet Financial Market Group. Sedan juli 2013 sitter Mervyn King i det brittiska överhuset under namnet Lord King of Lothbury.

Marvin Goodfriend är professor vid Tepper School of Business vid Carnegie Mellon University i Pittsburg, USA. Förutom en lång akademisk karriär har Goodfriend haft olika befattningar inom den amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED. Han slutade vid FED 2005.

Tredje externa utvärderingen

Utvärderingen är finansutskottets tredje externa utvärdering av penningpolitiken. De externa utvärderingarna är ett komplement till utskottets egna årliga utvärderingar av penningpolitiken och utskottets öppna utfrågningar med riksbankschefen och de vice riksbankscheferna. Den första externa utvärderingen gjordes av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin och omfattade perioden 1995–2005. Den andra gjordes av professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet och omfattade perioden 2005–2010.

För mer information

Ledamöter

Dokument

Direktiv för utvärderingen av penningpolitiken 2010–2014

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000