Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 9 juli 2014 klockan 09.29

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 11 juli. Några av de frågor som ska diskuteras är ekologiskt jordbruk, mejerisektorns framtid och nästa års fiskemöjligheter.

Tid: Fredagen den 11 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 14 juli.

Vid mötet i rådet kommer Italien, EU:s nya ordförandeland, att presentera sitt arbetsprogram för området jordbruk och fiske.

På agendan står också en riktlinjedebatt om ekologiskt jordbruk. Marknaden för ekologiska produkter inom EU har vuxit så kraftigt att varken den interna försörjningen eller gällande regler på området är anpassade till dagens situation.

Ministrarna väntas även anta slutsatser om mejerisektorns framtid. Frågan diskuterades vid det senaste mötet i rådet för jordbruk och fiske, i juni 2014. Länderna kunde vid det mötet inte enas om slutsatser.

Under mötet väntas dessutom kommissionen presentera de principer som kommer att ligga till grund när höstens förslag om fiskemöjligheterna för 2015 ska tas fram. Det är fyra förslag om kvoter och TAC:er, totala tillåtna fångstmängder, som avses, gällande Västerhavet, Östersjön, Svarta havet samt djuphavsarter.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

För mer information

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, eller Birgitta Elgemyr, informationsenheten, via växeln 08-786 40 00.

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000