Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 2 juli 2014 klockan 09.45

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 4 juli. Några av de frågor som ska diskuteras är krishanteringsdirektivet och en översyn av Europa 2020-strategin.

Tid: Fredagen den 4 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Statsrådet Peter Norman ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 8 juli.

Vid mötet väntas rådet diskutera krishanteringsdirektivet. Medlemsstaterna inom bankunionen väntas också diskutera läget utifrån förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen.

Rådet förväntas även diskutera det italienska ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet.

Rådet väntas också hålla en inledande diskussion om översynen av Europa 2020-strategin. Kommissionen har bland annat lanserat ett offentligt samråd om Europa 2020 EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi.

Rådet väntas även få information om de pågående förhandlingarna med fem tredjeländer (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz) om ändringar i sparandedirektivet.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

För mer information

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54