Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 22 januari 2014 klockan 09.38

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 januari. Bland annat ska genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten diskuteras.

Tid: Fredagen den 24 januari klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansmarknadsminister Peter Norman (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 28 januari.

Vid mötet väntas rådet diskutera det grekiska ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet. Arbetsprogrammet prioriterar genomförandet av bankunionen, fördjupning av EMU samt finansiering av små och medelstora företag.

Rådet väntas också diskutera genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten. Det är en uppföljning av Europeiska rådets decembermöte då bl.a. ungdomsarbetslöshet, regelförenkling och åtgärder mot skatteflykt och penningtvätt togs upp.

Ekofinrådet väntas även anta ett beslut och en rekommendation inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del, det så kallade underskottsförfarandet gällande Kroatien då landet inte bedöms uppfylla paktens regler om alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54