Pressmeddelande

Civilutskottet vill ha snabba lagändringar om skuldsanering

Publicerat: 16 januari 2014 klockan 13.49

Fler svårt skuldsatta låntagare bör kunna få skuldsanering. Regeringen måste omgående lämna förslag på lagändringar så att detta kan bli verklighet, anser civilutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

I dag kan skuldsanering bli aktuell om en låntagare bland annat inte klarar av att betala sina skulder "inom överskådlig tid". Civilutskottet vill att regeringen omgående återkommer till riksdagen med förslag till lagändringar med mindre stränga krav som gör att fler svårt skuldsatta kan komma ifråga för skuldsanering. Förslaget innebär att utskottet säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Bakom förslaget till tillkännagivande står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Tidigare uppmaningar till regeringen

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att lämna förslag på lagändringar angående skuldsanering. Efter en sådan uppmaning våren 2011 tillsatte regeringen en utredning. Under våren 2012 uppmanade riksdagen regeringen att påskynda utredningen. Tiden ändrades aldrig utan utredningen blev klar som beräknat i oktober 2013. Trots upprepade tillkännagivanden från riksdagen, har regeringen inte prioriterat de här frågorna, konstaterar utskottet. Det innebär att arbetet med de efterfrågade lagförslagen har dragit ut på tiden, något som inte är acceptabelt.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag.

Mer information

  • Faktafrågor: Kontakta Monica Hall, kanslichef för civilutskottet. Telefon: 08-786 43 08, e-post: monica.hall@riksdagen.se.
  • För partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000