Pressmeddelande

Landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län bör få regionalt utvecklingsansvar

Publicerat: 19 februari 2014 klockan 15.31

Landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län bör få regionalt utvecklingsansvar från 2015. Regeringen bör lämna ett lagförslag om detta. Regeringen bör också utreda på nytt om även Västmanlands län ska få regionalt utvecklingsansvar. Det anser en majoritet i konstitutionsutskottet som föreslår ett tillkännagivande till regeringen. M, FP, C och KD reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivanden.

Konstitutionsutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att utskottet i enighet sa ja till regeringens förslag om regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

När det gäller regionalt utvecklingsansvar i Norrbottens och Västernorrlands län har regeringen utrett frågan. I utredningen föreslås att landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län ska få regionalt utvecklingsansvar. Regeringen har trots det avslagit ansökningar från dessa landsting. Konstitutionsutskottet anser dock att regeringen bör återkomma till riksdagen med en proposition om att landstingen i dessa län ska ta över det regionala utvecklingsansvaret från den 1 januari 2015. Även Västmanlands läns landsting har fått avslag på sin ansökan om att få regionalt utvecklingsansvar. Den ansökan bör regeringen utreda vidare, anser konstitutionsutskottet. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslag till helhetslösning

Dessutom föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag till helhetslösning för den regionala organisationen.

Bakom förslaget till tillkännagivanden står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motioner från S och MP.

M, FP, C och KD reserverar sig mot förslag till tillkännagivanden

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivanden.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Lars Widlund, föredragande i konstitutionsutskottet, telefon 08-786 42 70.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Konstitutionsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 27 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU30 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000