Pressmeddelande

Pressinbjudan: Försvarsutskottet tar emot fana från Afghanistan

Publicerat: 8 december 2014 klockan 12.01

Den 9 december lämnar överbefälhavare Sverker Göranson över en fana från den svenska insatsen i Afghanistan till försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP). Media är välkomna att närvara vid ceremonin.

Tid: Tisdagen den 9 december klockan 10.30–11.00
Plats: Sammanbindningsbanan, ingång Riksgatan 2.

Fanan som överlämnas har varit hissad vid den svenska basen Camp Northern Lights i Mazar e Sharif i Afghanistan. Fanan kommer att hänga i försvarsutskottets sessionssal. Förutom ledamöterna i försvarsutskottet är även utrikesutskottets ledamöter inbjudna till ceremonin. Dessutom har representanter för personal från insatsen i Afghanistan bjudits in.

Sverige har sedan 2002 deltagit i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, Isaf. Riksdagsbesluten om insatsen har förberetts av sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. I juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består den svenska insatsen av cirka 50 personer, av vilka majoriteten arbetar som rådgivare.

För mer information

Lars Franzén, kanslichef, försvarsutskottet, telefon 08-786 40 94, 070-929 85 43, e-post lars.franzen@riksdagen.se

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Ta med riksdagens pressackreitering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, telefon 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se eller Marianne Moström, telefon 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se

Johanna Blomqvist, pressekreterare, 08-786 47 34