Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar presidentvalet i Turkiet

Publicerat: 8 augusti 2014 klockan 08.54

Fyra riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som övervakar presidentvalet i Turkiet söndag den 10 augusti.

En internationell delegation bestående av ledamöter från OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och Europarådets parlamentariska församlingar kommer att övervaka presidentvalet i Turkiet. Från OSSE deltar Åsa Lindestam (S) och Marie Nordén (S) och från Europarådet deltar Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Carina Hägg (S).

Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Ledamöternas uppgift är att vara korttidsobservatörer på plats i utvalda delar av landet under valdagen, för att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt. De kommer att övervaka valtillfället i olika vallokaler, där röstande med valsedlar och rösträkning sker.

På måndag den 11 augusti hålls en presskonferens i Ankara och ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet samt mer information om valövervakningen, de parlamentariska församlingarna och ODIHR finns på webbplatserna nedan.

För mer information

Ludwig Höghammar Mitkas, riksdagens internationella kansli, telefon 073-991 93 24, e-post ludwig.hoghammar.mitkas@riksdagen.se

Riksdagsledamöter

 

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54