Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar parlamentsval i Ungern

Publicerat: 4 april 2014 klockan 08.38

Två riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som övervakar parlamentsvalet i Ungern på söndag den 6 april.

Den internationella delegationen består av ledamöter från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa). Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Inför detta val har EU-landet Ungern infört ett nytt valsystem med bland annat delvis övergång till majoritetsval och en halvering av antalet parlamentsledamöter. Det nya valsystemet tillämpas nu för första gången.

Valövervakningen sker i vissa utvalda delar av landet. Parlamentarikernas uppgift är att på plats i olika vallokaler övervaka valtillfället, förseglingen av röstsedlarna och rösträkningen.

Från riksdagens OSSE-delegation deltar Maria Lundqvist-Brömster (FP) och Margareta Cederfelt (M).

På måndag den 7 april hålls en presskonferens i Budapest om erfarenheterna från parlamentsvalet i Ungern.

Mer information om OSSE:s parlamentariska församling och valövervakningen kan läsas på

Ytterligare information

Ingrid Tollin, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 25, e-post ingrid.tollin@riksdagen.se

Riksdagsledamöternas mobilnummer: Maria Lundqvist-Brömster (FP) +46 70 361 00 02 Margareta Cederfelt (M) +46 70 354 41 08

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54