Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 18 september 2013 klockan 09.34

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 september. Några av frågorna som ska diskuteras är ett gemensamt införande av nationella forskningsprogram i EU-länderna, små och medelstora företags konkurrenskraft och den gemensamma jordbrukspolitiken.

Tid: Fredag den 20 september klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Konkurrenskraft (forskning)

Utbildningsminister Jan Björklund ska samråda med nämnden inför möte i konkurrenskraftsrådet den 26–27 september.

Vid mötet väntas EU-kommissionen informera rådet om ett förslag om att inrätta partnerskap med medlemsländerna för att gemensamt införa nationella forskningsprogram. Det handlar bland annat om forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende samt program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning. Kommissionen väntas också presentera ett antal förslag om offentligt-privat partnerskap mellan kommissionen och industrin inom forskningsområdet.

På dagordningen står även innovationsunionen och det europeiska forskningsområdet, ERA. Rådet förväntas hålla en riktlinjedebatt med anledning av en lägesrapport från kommissionen om utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

Konkurrenskraft (industri)

Statssekreterare Marita Ljung ska samråda med nämnden inför möte i konkurrenskraftsrådet den 26–27 september.

Som ett led i förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 24–25 oktober väntas konkurrenskraftsrådet hålla en riktlinjedebatt om förutsättningar och åtgärder för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Rådet väntas också diskutera ramvillkor för industrins konkurrenskraft och kommissionens meddelande om en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor i EU.

Jordbruk och fiske

Statssekreterare Magnus Kindbom ska samråda med nämnden inför möte i jordbruks- och fiskerådet den 23 september.

På dagordningen står en lägesrapport om reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken. Det rör sig om regler för direktstöd för jordbrukare, en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, stöd till landsbygdsutveckling och finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

  • Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46
  • Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65