Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 9 oktober 2013 klockan 08.47

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 11 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är den ekonomiska politiken, fiskekvoter, den sociala dimensionen av EMU, Co2-utsläpp från fordon samt investeringsavtal med Kina.

Tid: Fredagen den 11 oktober klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Statssekreterare Susanne Ackum ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 15 oktober.

Vid mötet väntas rådet, som ett inspel till Europeiska rådet, diskutera indikatorer och politikområden för en förstärkt ekonomisk-politisk samordning inom EU.

Finansministrarna väntas även diskutera kommissionens och Europeiska investeringsbankens initiativ för att främja finansiering av små och medelstora företag.

På agendan står även en diskussion om lärdomar från genomförandet av den europeiska terminen 2013, dvs. den stegvisa process som inleds i november med att EU-kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtöversikt och i juli avslutas med att rådet formellt antar landsspecifika rekommendationer.

Rådet väntas också anta rådsslutsatser om internationell klimatfinansiering inför klimatkonferensen COP19/SMP9 i Warszawa den 11-22 november 2013.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 17 oktober.

Vid mötet väntas rådet nå en politisk överenskommelse om fastställande av fiskekvoter i Östersjön för 2014.

På agendan står också en diskussion om förhandlingarna med Norge om fiskekvoter och en diskussion om bevarandet av atlantisk tonfisk.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson ska samråda med nämnden inför mötet i rådet den 15 oktober.

Vid mötet väntas rådet besluta om en allmän riktlinje för förhandlingarna om genomförandebestämmelser för utstationeringsdirektivet, ett direktiv som handlar om vad som gäller när en utländsk tjänsteutövare skickar en arbetstagare till ett annat land för att tillfälligt utföra arbete där.

En diskussion förväntas föras om initiativ att skapa ungdomssysselsättning och rådet förväntas anta en rådsdeklaration genom vilken stöd ges till den europeiska alliansen för lärlingsutbildning, ett initiativ för att samla myndigheter, näringsliv, sociala parter, ungdomsrepresentanter m.fl. och utveckla lärlingsutbildningen.

Liksom Ekofin-rådet förväntas EPSCO-rådet diskutera erfarenheterna av den europeiska terminen.

Rådet väntas även hålla en riktlinjedebatt om den sociala dimensionen av EMU.

Miljö

Statssekreterare Anders Flanking ska samråda med nämnden inför mötet i rådet den 14 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera ett förslag till ändring i förordningen om transporter av avfall. Rådet väntas även diskutera ändringar i två förordningar om Co2-utsläpp från fordon.

Rådet väntas också anta rådsslutsatser inför klimatkonferensen COP19/SMP9 i Warszawa den 11-22 november 2013.

Utrikes frågor (handel)

Handelsminister Ewa Björling ska samråda med nämnden inför möte i rådet den 18 oktober.

Vid mötet väntas rådet diskutera ett förslag till förordning om ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning vid investeringstvister, som blir av relevans när investeringsskyddsavtal för EU:s och dess medlemsstater träder i kraft. Förordningen reglerar internt det ekonomiska ansvaret för kostnader för tvister mellan investerare och EU eller medlemsstaterna.

Rådet väntas även diskutera de handelspolitiska aspekterna inför toppmötet inom Östliga partnerskapet i Vilnius den 28-29 november och förberedelserna inför WTO:s nionde ministermöte på Bali den 3-6 december.

Vid mötet väntas rådet fatta beslut om förhandlingsmandat till kommissionen att inleda förhandlingar med Kina om ett investeringsavtal. Rådet väntas även fatta beslut om förändringar i direktiven för frihandelsförhandlingar mellan EU och länder i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN gällande förhandlingar om investeringsskydd.

Rådet väntas också diskutera läget i förhandlingarna mellan EU och USA i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, TTIP. Rådet väntas också diskutera ett franskt önskemål att offentliggöra kommissionens förhandlingsdirektiv för TTIP samt eventuellt också diskutera möjliga kinesiska skyddsåtgärder mot vin från EU.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54