Pressmeddelande

Öppen utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Publicerat: 9 oktober 2013 klockan 08.52

Kulturutskottet håller den 15 oktober en öppen utfrågning på temat "Funktionshindersperspektiv i kulturarvet".

Tid: Tisdag den 15 oktober kl. 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för media och allmänhet)

I händelse av platsbrist i Förstakammarsalen finns möjlighet att följa utfrågningen via storbilds-tv.
Plats: Mittpoolen, ingång Riksgatan 2.

Program

10.00 Inledning Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets ordförande

10.05 Presentation av Haiku-projektet Birgitta Andersson, ordförande för Handikapphistoriska föreningen Diana Chafik, projektsekreterare

10.25 Nordiska museet om hur man arbetar med att fortlöpande dokumentera och tillgängliggöra funktionshindrades historia, samhällets mångfald och dess utveckling över tid. Lena Palmqvist, avdelningschef

10.35 Riksantikvarieämbetet om hur man arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt för hela befolkningen. Britt-Inger Andersson, chef för förvaltningsavdelningen

10.45 Västmanlands läns museum om att skapa ett tillgängligt museum för alla. Lina Gatte Redin, avdelningschef

10.55 Frågor och samtal Samtalsledare Per Lodenius (C)

11.55 Avslutning Ulf Nilsson (FP), vice ordförande

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

Kontaktperson

Ingrid Skogö, föredragande kulturutskottet, telefon 08-7864324, e-post ingrid.skogo@riksdagen.se

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54