Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar presidentvalet i Azerbajdzjan

Publicerat: 8 oktober 2013 klockan 09.11

Tre riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som övervakar presidentvalet i Azerbajdzjan på onsdag den 9 oktober.

En internationell delegation bestående av ledamöter från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och Europarådets parlamentariska församling kommer att övervaka presidentvalet i Azerbajdzjan.

Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Ledamöternas uppgift är att vara korttidsobservatörer på plats i vissa delar av landet under valdagen för att kontrollera att valet genomförs på ett korrekt och öppet sätt. Deras uppgift är att övervaka valtillfället i olika vallokaler, där röstande med valsedlar och rösträkning sker.

På torsdag den 10 oktober hålls en presskonferens i Baku om erfarenheterna från valet.

Från riksdagens OSSE-delegation deltar Kerstin Engle (S) och från riksdagens Europarådsdelegation deltar Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Lennart Axelsson (S).

Mer information om de parlamentariska församlingarna och valövervakning finns på

Ytterligare information

Ingrid Tollin, riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 25, e-post ingrid.tollin@riksdagen.se

Riksdagsledamöternas mobilnummer Lennart Axelsson (S) 070-301 19 27 Kerstin Engle (S) 070-285 83 76 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 070-513 43 71

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54