Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 29 oktober 2013 klockan 17.08

Ansökningar om stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för år 2014 har kommit in från samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer.

Partibidragsnämnden har den 29 oktober 2013 beslutat om följande stöd för stödåret 2014:

Organisation Summa
Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund 3 197 330 kr
Moderaterna 3 100 630 kr
Miljöpartiet de Grönas Jämställdhetskommitté 1 514 750 kr
Liberala kvinnor 1 495 410 kr
Centerkvinnorna 1 476 070 kr
Sverigedemokraternas kvinnoförbund 1 418 050 kr
Kristdemokratiska kvinnoförbundet 1 398 710 kr
Vänsterpartiet 1 398 710 kr
Totalt 14 999 660 kr

 

Partibidragsnämnden består av f.d. justitierådet Torkel Gregow, ordförande, f.d. regeringsrådet Hans Ragnemalm och f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg.

Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas.

Ytterligare information

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare rådmannen Feryal Mentes, telefon 070-868 47 58, e-post feryal.mentes@gmail.com

Maris Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54