Pressmeddelande

Nordiska rådet debatterar visioner för det nordiska samarbetet

Publicerat: 29 oktober 2013 klockan 10.15

Nordiska rådets session, den 65:e i ordningen, äger rum i Oslo den 29-31 oktober. Sessionen samlar ett stort antal ministrar och parlamentariker, däribland ledamöter från Sveriges riksdag, som debatterar aktuella frågor i det nordiska samarbetet.

Övergripande tema för toppmötet med de nordiska statsministrarna är "Visioner för det framtida nordiska samarbetet". Bland annat kommer statsministrarna att diskutera vilket Norden som möter dagens ungdom och om den nordiska modellen kommer att vara stabil och hållbar i framtiden.

Karin Åström (S), ordförande i den svenska delegationen, understryker vikten av att de nordiska länderna ska klara av att ge ungdomar förutsättningar till ett bra liv.

– Vi i de nordiska länderna måste pressa ned arbetslösheten, ge de unga en bra utbildning och se till att det finns bostäder till ungdomarna. Det handlar om vår gemensamma framtid och det samhälle vi i de nordiska länderna vill lämna över till kommande generationer.

– Det är viktigt med fokus på förutsättningarna för hur jobb skapas, inte minst att lära sig av varandra i de nordiska länderna. Rörligheten på arbetsmarknaden är av stor betydelse och då gäller det att göra något åt gränshinder för att göra det enklare för Nordens medborgare att arbeta, studera och handla mellan länderna. Den självklara utgångspunkten måste alltid vara medborgarperspektivet, säger Hans Wallmark (M), vice ordförande i den svenska delegationen.

Bland övriga ärenden som står på agendan under sessionen finns social investering i Norden, bekämpande av människohandel, gränshinder samt el- och energifrågor. Andra frågor som kommer att debatteras är medier och upphovsrätt, forskning, innovation, miljöfrågor och näringspolitik. Nordiska rådet antar under sessionen ett antal rekommendationer ställda till de nordiska regeringarna.

Den 30 oktober delas Nordiska rådets fem olika priser i litteratur, barn- och ungdomslitteratur, film, musik och miljö ut på Operan i Oslo. Prisceremonin sänds i de nordiska public service-kanalerna.

Sverige tar 2014 över presidentskapet för Nordiska rådet. Karin Åström har nominerats till president och Hans Wallmark till vice president och kommer att väljas vid sessionen. En redogörelse för huvuddragen i det kommande presidentskapsprogrammet lämnas vid sessionen.

Läs mer om sessionen på

www.norden.org

Nordiska rådets svenska delegation består av 20 medlemmar och 20 suppleanter.

Mer information om den svenska delegationen i Nordiska rådet

Ytterligare information

Dan Alvarsson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, tfn 08-786 50 48, 070-231 35 72, e-post dan.alvarsson@riksdagen.se

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54