Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 2 oktober 2013 klockan 09.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 4 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är skydd för personuppgifter samt flygpassagerares rättigheter.

Tid: Fredagen den 4 oktober klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 7-8 oktober.

Vid mötet väntas rådet hålla en riktlinjedebatt med anledning av ett förslag till förordning om skydd för enskilda personers personuppgifter och det fria flödet av sådana, en s.k. allmän uppgiftsskyddsförordning. Rådet väntas ha en orienteringsdebatt kring regleringen om en behörig tillsynsmyndighet vid gränsöverskridande ärenden.

På agendan står även en riktlinjedebatt om förslagen till förordningar om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet respektive om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete, Eurojust.

Vid mötet väntas rådet också diskutera och besluta om ett nytt säte för värdskapet för Europeiska polisakademin, Cepol.

Rådet väntas vidare eventuellt anta en allmän riktlinje gällande ett direktiv om straffrättsligt skydd för euron och andra valutor mot penningförfalskning och distribution av falska pengar.

Rådet väntas även diskutera den senaste händelseutvecklingen i Syrien och migrationsströmmarna i regionen samt till EU.

Transport, telekommunikation och energi (transport)

Statssekreteraren Ingela Bendrot ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi den 10 oktober.

Vid mötet väntas rådet hålla en riktlinjedebatt om ändringar i två förordningar som rör flygpassagerares rättigheter, dels reglerna om kompensation och assistans vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och dels lufttrafikföretagens skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage.

Rådet väntas anta en ståndpunkt gällande förlängningen av det gemensamma flygledningstjänstbolaget SESAR:s mandat från den 31 december 2016 till den 31 december 2024.

Rådet väntas också anta tre allmänna riktlinjer om järnvägssäkerhet, en ändring i förordningen om inrättande av Europeiska byrån för GNSS samt en förordning om finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder och insatser vid föroreningar från fartyg och olje- och gasanläggningar.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54