Pressmeddelande

Finansutskottet vill att regeringen tar tillbaka förslag om skattesänkning

Publicerat: 15 oktober 2013 klockan 12.26

Regeringen bör ta tillbaka förslaget om höjd gräns för statlig inkomstskatt som lämnades i budgetpropositionen för 2014. Det anser en majoritet i finansutskottet som genom ett utskottsinitiativ föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig.

Enligt regeringens förslag ska gränsen för när statlig inkomstskatt ska tas ut höjas från en årsinkomst på 420 800 kronor till 435 900 kronor. Utskottsmajoriteten, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, anser att regeringens budgetförslag utgör en oansvarig finanspolitik som får felaktiga fördelningspolitiska effekter. Partierna riktar kritik mot att förslaget innebär att staten måste öka sin upplåning samtidigt som skatten för relativt högavlönade sänks.

Klart till beredningen av rambeslutet

Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att ta tillbaka förslaget i budgetpropositionen om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Utskottet vill att regeringen tar tillbaka förslaget i så god tid att utskottet hinner ta med detta vid beredningen av riksdagens rambeslut. I rambeslutet tar riksdagen ställning till budgetens utgiftsramar och inkomstberäkning. Förslaget till tillkännagivande kommer genom ett utskottsinitiativ.

Utskottets förslag strider mot gällande regler och praxis

Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag. M, FP, C och KD pekar på att en höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt beräknas leda till fler arbetade timmar i ekonomin samt ökad tillväxt. Partierna betonar vidare att budgetpropositionen ska behandlas som en helhet. De menar att utskottets förslag om att uppmana regeringen att ta tillbaka delar av budgeten strider mot gällande regler och etablerad praxis för beslutsprocessen i riksdagen.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Camilla Holmén, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 43 42
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Finansutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000