Pressmeddelande

Resolution om kemiska vapen antagen vid IPU:s höstförsamling

Publicerat: 10 oktober 2013 klockan 08.43

I veckan har Interparlamentariska unionens (IPU) årliga höstförsamling ägt rum i Genève, Schweiz. Där fick den svenska riksdagsdelegationen tillsammans med de övriga nordiska parlamenten igenom ett gemensamt förslag om ett så kallat "brådskande ärende" mot innehav, utveckling, produktion och användning av kemiska vapen. Förslaget röstades fram i generalförsamlingen och utmynnade i en resolution.

- Vi blev brutalt påminda om de fruktansvärda effekterna av kemiska vapen när oskyldiga, däribland många barn, drabbades i samband med gasattacken i Ghouta-området i Syrien den 21 augusti i år. Alla minns nog också vad som hände i Halabja 1988. Det känns därför mycket bra att vi nådde hela vägen fram med vårt gemensamma nordiska förslag, säger Anti Avsan (M) ordförande för riksdagens IPU-delegation.

Närmare 1 200 deltagare, däribland nästan 600 parlamentariker inklusive 45 talmän från 129 länder världen över, deltog vid höstförsamlingen den 7-9 oktober och diskuterade globala frågor av hög angelägenhet. De svenska ledamöterna belyste särskilt den akuta situationen för ensamkommande flyktingbarn och barn i krig med fokus på Syrien, grannländernas flyktingläger och Palestina. De svenska ledamöterna underströk behovet av skolgång, tillgång till hälsovård och stopp för det ökande våldet mot och sexuellt utnyttjande av utsatta barn.

För att hitta politiska lösningar på flyktingkatastrofer, träffade den svenska delegationen FN-organen IOM, UNHCR, OHCHR, UNICEF samt Rädda barnen.

Andra framträdande frågor under höstförsamlingen var parlamentens roll i arbetet mot en kärnvapenfri värld, och diskussioner kring arbetet för en värld motståndskraftig mot risker, med utgångspunkt i den demografiska utvecklingen och miljöpåverkan.

Resolutionen om kemiska vapen finns som pdf på

IPU:s webb

Om IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. 163 medlemsländer ingår i IPU-delegationen, Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894. IPU möts två gånger per år, på våren och hösten.

Mer information finns på

 

IPU:s webb

Mer information om höstförsamlingen finns på

 

IPU:s webb

Information om riksdagens IPU-delegation finns på

riksdagen.se

Ytterligare information

Lena Eklöf, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon + 46 (0) 70-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54