Pressmeddelande

En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda förutsättningarna för en uppförandekod för riksdagsledamöter

Publicerat: 7 november 2013 klockan 10.00

Talman Per Westerberg har efter samråd med samtliga gruppledare utsett en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en uppförandekod för riksdagsledamöter. Detta delvis mot bakgrund av att Europarådets organ mot korruption nästa vecka presenterar en rapport med rekommendationer om förebyggande insatser mot korruption hos svenska riksdagsledamöter, domare och åklagare.

- Öppenhet och tydlighet är viktiga frågor i riksdagen. Vi välkomnar därför rekommendationerna från Europarådets organ mot korruption och ser detta som en möjlighet att tillsammans med samtliga partier diskutera hur vi kan bli än mer transparanta, säger Per Westerberg.

Arbetsgruppen leds av förste vice talman Susanne Eberstein och består av ledamöter från samtliga riksdagspartier. De aktuella ledamöterna är:

Berit Högman (S) Ewa Thalén Finné (M) Ulf Holm (MP) Tina Acketoft (FP) Åsa Torstensson (C) Björn Söder (SD) Mia Sydow Mölleby (V) Tuve Skånberg (KD)

Arbetsgruppen ska bland annat utreda förutsättningarna för införandet av en uppförandekod för riksdagsledamöter samt ge förslag på utformningen av en sådan.

Arbetsgruppens uppdrag ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

Europarådets organ mot korruption, GRECO (Group of States against corruption), har granskat etiska regler och anvisningar samt redogörelser för ekonomiska intressen och åtaganden för riksdagsledamöter. Rapporten publiceras den 12 november 2013 och väntas innehålla en rekommendation om en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter.

Kontaktperson

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, telefon 070- 537 29 00, e-post karin.flygare@riksdagen.se

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, 070- 537 29 00