Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 20 november 2013 klockan 14.47

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 22 november. Några av de frågor som ska diskuteras är ledarskap inom utbildning, mediefrihet och mediepluralism samt EU:s framtida arbetsplan för ungdomar.

Tid: Fredagen den 22 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Utbildning

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 25-26 november.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser gällande ledarskap inom utbildning. Rådet väntas också anta slutsatser kring den europeiska högre utbildningens globala dimension.

På agendan står även en riktlinjedebatt om öppna utbildningsresurser och digital inlärning.

Kultur och idrott

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 25-26 november.

Vid mötet väntas rådet anta en allmän riktlinje om direktivet om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium.

Rådet väntas även anta slutsatser om mediefrihet och mediepluralism i den digitala miljön.

På agendan står en riktlinjedebatt kring den pågående omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet som kännetecknas av att traditionella sändningstjänster och internet successivt växer samman.

Rådet väntas även anta rådsrekommendationer om hälsofrämjande fysisk aktivitet som syftar till att förstärka samarbete och samordning mellan medlemsstaterna.

Vid mötet väntas rådet också anta slutsatser om idrottens bidrag till EU:s ekonomi, särskilt gällande ungdomsarbetslöshet och social delaktighet.

Rådet väntas även hålla en riktlinjedebatt om goda styrelseformer inom idrotten.

Ungdom

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (FP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 25-26 november.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om förbättrad social integration av ungdomar som inte arbetar eller studerar. Utgångspunkterna för slutsatserna är ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet i EU (2010-2018).

Rådet väntas även hålla en riktlinjedebatt om EU:s framtida arbetsplan för ungdomar. I EU:s ungdomsstrategi från 2009 fastställdes ramarna för arbetet för perioden 2010-2018. Med anledning av den ekonomiska krisen har det dock bedömts finnas behov av en plan på medellång sikt för ett begränsat antal politiska nyckelinitiativ

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54