Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 13 november 2013 klockan 09.06

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 november. En av de frågor som ska diskuteras är den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Tid: Fredagen den 15 november klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Utrikes- och försvarsfrågor

Utrikesminister Carl Bildt (M) och försvarsminister Karin Enström (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 18 november och mötet i rådet för utrikes frågor – försvar den 19 november.

Utrikesrådet väntas diskutera det Östliga partnerskapet inför det toppmöte som ska äga rum i Vilnius i Litauen 28–29 november. Rådet förväntas även fatta beslut om att underteckna associeringsavtalet, inklusive ett djupgående frihandelsavtal, med Ukraina.

Vidare förväntas rådet diskutera utvecklingen i Bosnien och Hercegovina, inklusive ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtal med EU.

Den politiska händelseutvecklingen i Syrien, Egypten och Libyen förväntas också diskuteras på rådets möte.

Utrikesrådet förväntas även diskutera migrationssituationen i Medelhavet samt informeras om förberedelserna inför EU-Kinatoppmötet den 21 november i Peking.

Utrikes- och försvarsministrarna väntas tillsammans diskutera den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Ministrarna väntas bland annat enas om slutsatser som förväntas antas av försvarsministrarna.

Försvarsministrarna förväntas under sitt möte diskutera GSFP med fokus på EU:s stridsgrupper samt fatta beslut om budgeten för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) för 2014.

På försvarsministrarnas agenda står också en diskussion om pågående insatser med fokus på EU:s utbildningsinsats i Mali, insatserna på Afrikas horn liksom insatsen i Bosnien-Hercegovina.

Allmänna frågor

Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 19 november.

Vid mötet väntas ministrarna i rådet bli informerade om bland annat EU-kommissionens arbetsprogram för 2014 och den årliga tillväxtrapporten för 2014 inom ramen för den europeiska planeringstermingen.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare , 08-786 40 54