Pressmeddelande

Civilutskottet vill ha bättre skydd mot vräkning för personer som misshandlas av sin partner

Publicerat: 27 mars 2013 klockan 00.00

Kvinnor och män som misshandlas av sin partner ska få bättre skydd mot att vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Det anser ett enigt civilutskott. Utskottet vill att regeringen ser över frågan och skyndsamt återkommer till riksdagen med ett lagförslag som stärker skyddet mot vräkning för dessa brottsoffer.

Utskottet konstaterar att den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse. Både skadegörelsen och de störningar som andra hyresgäster i huset utsätts för kan leda till att hyresgästerna förlorar lägenheten. I den rättsliga prövningen efter en sådan uppsägning tar rätten i många fall inte tillräcklig hänsyn till den misshandlade partnerns och eventuella barns behov av lägenheten. Man tar inte heller alltid tillräcklig hänsyn till brottsoffrets utsatta situation.

Utskottet konstaterar att de här brottsoffrens situation behöver stärkas. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att se över frågan. Efter det bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring i hyreslagen. Förslaget grundar sig på två motioner från Vänsterpartiet.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Monica Hall, kanslichef i civilutskottet, telefon 08-786 43 08.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 11 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 00 00