Pressmeddelande

Rättvis handel och sociala medier på agendan vid IPU:s vårförsamling i Ecuador

Publicerat: 21 mars 2013 klockan 00.00

Sociala medier, rättvis handel och skyddandet av civila liv är några av många frågor som står i fokus vid Interparlamentariska unionens (IPU:s) 128:e vårförsamling i Quito, Ecuador 22-27 mars. IPU har 162 medlemsländer från parlament runt om i världen, och vid församlingen i Quito förväntas över 1 000 politiker delta, däribland riksdagens IPU-delegation.

Vid IPU:s vårförsamling i Quito kommer frågor på agendan för de tre permanenta utskotten att vara parlamentens roll för att skydda civila liv, rättvis handel och innovativa finansieringsmekanismer för hållbar utveckling. Dessutom kommer användandet av media, inklusive sociala medier, för att öka medborgarnas engagemang och främja demokratin att diskuteras.

Under församlingens generaldebatt kommer parlamentarikerna diskutera lösningar för att garantera ekonomisk tillväxt som förbättrar människors levnadsstandard och välmående. I det svenska anförandet kommer riksdagens tredje vice talman Jan Ertsborn (FP) tala om framtagandet av de nya utvecklingsmålen för att bekämpa fattigdom när de nuvarande millenniemålen löper ut 2015 och hur en demokratisk samhällsstyrning kan integreras i den nya globala utvecklingsagendan.

Ett antal paneldiskussioner kring olika teman anordnas också. De handlar bland annat om huruvida legalisering av droger kan motverka organiserad brottslighet, rättigheter för barn med funktionsnedsättning, värnandet av kvinnors och barns hälsa och en ny vision för hållbar utveckling.

Riksdagens IPU-delegation i Quito består av riksdagens tredje vice talman och delegationsledaren Jan Ertsborn (FP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Monica Green (S), Ulf Nilsson (FP), Heléne Petersson (S) och Olof Lavesson (M). Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltar i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association for Secretary Generals).

Om IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU möts två gånger per år, på våren och hösten.

Mer information finns på deras webb.

Information om riksdagens IPU-delegation finns på riksdagens webb.

Ytterligare information

Lena Eklöf, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon + 46 (0) 70-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Helena Lundstedt, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon + 46 (0) 76-861 95 16, e-post helena.lundstedt@riksdagen.se

 

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54