Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 15 maj 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 maj. En av de frågor som ska diskuteras är EU:s fleråriga budgetram.

Tid: Fredag den 7 maj klockan 9.00 Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson ska samråda med nämnden inför möte i rådet för allmänna frågor den 21 maj.

Vid mötet väntas rådet diskutera EU:s fleråriga budgetram som efter stats- och regeringschefernas överenskommelse i februari nu förhandlas med Europaparlamentet. Budgetramsförordningen ska träda i kraft den 1 januari 2014 och rådet förväntas bland annat diskutera flexibiliteten i budgeten.

Rådet väntas även hålla en förberedande diskussion inför Europeiska rådets möte för stats- och regeringschefer den 22 maj då energi- och skattefrågor står på agendan.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

 

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54