Pressmeddelande

Europarådets parlamentariska församling säger nej till granskning av Ungern

Publicerat: 26 juni 2013 klockan 00.00

Europarådets parlamentariska församling beslutade under tisdagskvällen att inte ställa Ungern inför ett granskningsförfarande. Kerstin Lundgrens (C) rapport om händelseutvecklingen i Ungern fick stöd på flera viktiga punkter men församlingen röstade emot huvudfrågan om en regelrätt granskning.

– Jag välkomnar att det var första gången i församlingens historia som blev det en öppen debatt och omröstning om att öppna en granskning av ett nytt land, säger rapportör Kerstin Lundgren (C).

Samtidigt beklagar Kerstin Lundgren att församlingen bortsåg från den allvarliga utveckling i Ungern som hotar strida mot Europarådets tre grundpelare: mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Däremot var församlingen positiv till att på nära håll följa utvecklingen i Ungern och hur förslagen i rapporten implementeras.

Även den svenska delegationens ordförande, Marietta de Pourbaix-Lundin (M) såg allvarligt på resultatet och menade att sättet som Ungerns regering underminerar checks-and-balances på är djupt oroväckande och att församlingen därför borde ha valt att inleda en regelrätt granskning av landet.

– För att nå nationell konsensus behövs en opposition. En granskning av Ungern tror jag bidrar till att stärka den demokratiska delen av den ungerska oppositionen, sade vice delegationsledare Björn von Sydow (S) under debatten.

I rapporten "Request for the opening of a monitoring procedure in respect of Hungary" har Kerstin Lundgren (C) tillsammans med den tjeckiska parlamentarikern Jana Fischerová undersökt hur Ungerns rättsväsen, konstitution och lagstiftning förändrats sedan valet 2010.

För mer information

Ann-Sofi Lindenbaum, delegationssekreterare, riksdagens internationella kansli, telefon 070-376 06 83, e-post: ann-sofi.lindenbaum@riksdagen.se

Ledamotens mobilnummer
Kerstin Lundgren (C), 070-591 81 02

Stina Nygårds Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000