Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakade parlamentsvalet i Albanien

Publicerat: 25 juni 2013 klockan 00.00

Sex riksdagsledamöter övervakade parlamentsvalet i Albanien söndagen den 23 juni. Enligt ett gemensamt uttalande från de internationella valobservatörerna genomfördes valet med aktivt deltagande av medborgarna, men att atmosfären av misstroende mellan de båda politiska blocken färgade valprocessen.

Parlamentsvalet i Albanien är av betydelse för landets ansökan om medlemskap i EU, eftersom ett krav från EU är demokratiskt genomförda val i enlighet med internationella överenskommelser.

De totalt över 380 internationella observatörer från 43 länder - som företräder de internationella organisationerna OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets internationella församling - skriver i ett gemensamt uttalande att i valet fanns fri konkurrens mellan partierna. Valet genomfördes med aktivt deltagande av medborgarna, men atmosfären av misstroende mellan de båda politiska blocken färgade valprocessen. Valet är ännu inte avgjort på grund av mycket långsam rösträkning. I samband med valet förekom även våldsamheter i en del av landet.

Måndag den 24 juni hölls en presskonferens i Tirana om erfarenheterna från parlamentsvalet och ett gemensamt officiellt uttalande presenterades. Uttalandet innehåller en heltäckande redogörelse för observationer av valets genomförande samt kritik av enskilda delar och råd om förbättringar. Samtliga valobservatörer står bakom detta uttalande.

Uttalandet finns på Europarådets parlamentariska församlings webb

Från riksdagens OSSE-delegation deltog Christian Holm (M) och Margareta Cederfelt (M). Under valet ingick även riksdagsledamöterna Arhe Hamednaca (S), Maria Plass (M), Maria Stenberg (S) och Krister Örnfjäder (S) i OSSE-delegationen.

Information om valövervakning finns på riksdagen.se

Ytterligare information

Ingrid Tollin, riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 25, e-post ingrid.tollin@riksdagen.se

Maria Skuldt Pressekreterare , 08-786 40 54