Pressmeddelande

Socialförsäkringsutskottet vill utvärdera ny metod för bedömning av arbetsförmåga

Publicerat: 11 juni 2013 klockan 00.00

Försäkringskassans nya metod för att bedöma arbetsförmåga bör utvärderas grundligt innan den försöksverksamhet som pågår i dag utvidgas till fler landsting. Det menar ett enigt socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att göra en utvärdering.

Utskottet konstaterar att Försäkringskassans nya metod för att bedöma arbetsförmåga har mötts av kritik från flera håll. Bland annat har kritiken framförts under den offentliga utfrågning i ämnet som utskottet anordnade den 23 maj. Samtidigt har Försäkringskassan nyligen meddelat att man utan vidare utvärdering nu kommer att utvidga försöksverksamheten med metoden till åtta landsting och vårdregioner.

Grundlig utvärdering

Metoden måste utvärderas grundligt innan försöksverksamheten utvidgas. Framför allt anser utskottet att det är viktigt att ta reda på om metoden uppfyller kravet på att varje ärende ska prövas individuellt.

Därför föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma med en utvärdering av den försöksverksamhet som hittills skett med den nya metoden. Förslaget till tillkännagivande kommer genom ett initiativ från ett enigt utskott.

Ett regeringsuppdrag

Det är efter ett uppdrag från regeringen som Försäkringskassan har utvecklat den nya metoden för att bedöma arbetsförmåga för de som varit sjukskrivna i 180 dagar. Metoden kallas aktivitetsförmågeutredning, AFU, och har testats under år 2011 och 2012.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Kerstin Stridsberg, utskottsråd i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 43 06.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

  • Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga
  • Mer om ärendet
Stina Nygårds Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000