Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möte i allmänna rådet

Publicerat: 29 januari 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 1 februari. På dagordningen står bland annat förberedelser inför Europeiska rådets möten i februari och mars.

Tid: Fredagen den 1 februari klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson och kabinettssekreterare Frank Belfrage ska samråda med nämnden inför mötet i allmänna rådet den 4 februari.

På rådets möte väntas det irländska ordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram under första halvan av 2013. På dagordningen står även förberedelser inför Europeiska rådets möten den 7-8 februari och den 14-15 mars.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97