Pressmeddelande

Finansmarknadsministern samråder med EU-nämnden

Publicerat: 15 januari 2013 klockan 00.00

Finansmarknadsminister Peter Norman samråder med EU-nämnden fredagen den 18 januari inför Ekofinrådets möte den 22 januari. Rådet väntas bland annat besluta om ett bemyndigande för elva medlemsstater att inleda ett fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner.

Tid: Fredagen den 18 januari klockan 9.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansmarknadsminister Peter Norman ska samråda med nämnden inför Ekofinrådets möte den 22 januari.

Vid mötet ska finansministrarna diskutera det irländska ordförandeskapets arbetsprogram för det närmaste halvåret och kommissionens tillväxtrapport för 2013. De ska även föra en diskussion om hur besluten som togs vid Europeiska rådets möte i december ska följas upp. Vidare väntas rådet besluta om ett bemyndigande för elva medlemsstater att inleda ett fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97