Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 27 februari 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 1 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är förslaget om en gemensam banktillsyn, förslag till ändringar av Schengenregelverket och nya dataskyddsregler.

Tid: Fredagen den 1 mars klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför Ekofinrådets möte den 5 mars.

Ministrarna väntas komma överens om en allmän inriktning om förslaget till omarbetade kapitaltäckningsregler för finansiella institut.

Rådet väntas vidare anta slutsatser om dels åtgärder mot momsbedrägerier, dels kommissionens rapport om de offentliga utgifternas kvalitet som handlar om att nyttja offentliga medel på bästa möjliga sätt i ljuset av den ekonomiska krisen. På dagordningen står också en diskussion om den framtida utformningen av den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Diskussionen är en del av arbetet med att ta fram en färdplan för EMU:s framtid.

Rättsliga och inrikes frågor

Statssekreteraren Magnus Graner ska samråda med nämnden inför rådet mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 7-8 mars.

På dagordningen står bland annat det så kallade Schengenpaketet. Justitieministrarna väntas anta en allmän riktlinje om förslaget att ändra bestämmelserna om när kontroller kan och får ske vid gränser mellan Schengenländer. De väntas också nå en politisk överenskommelse om nya regler för att kontrollera tillämpningen av Schengenreglerna. En annan fråga som står på dagordningen är huruvida Bulgarien och Rumänien ska få delta i Schengensamarbetet fullt ut. Rådet väntas också besluta att Schengenländernas nya efterlysningsystem SIS II ska sättas i drift och användas.

Eventuellt kommer rådet att hålla en riktlinjedebatt om den så kallade civilskyddsmekanismen som ska stärka EU:s förmåga att hantera katastrofer. Rådet väntas även diskutera säkerhetssituationen i Sahel och Mali och dess konsekvenser för EU:s inre säkerhet. Vidare väntas rådet hålla riktlinjedebatter om dels ett förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder mot penningförfalskning, dels en allmän uppgiftsskyddsförordning gällande hantering av personuppgifter. Rådet väntas också anta en allmän riktlinje gällande förslaget till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97