Pressmeddelande

Socialutskottet vill inte ha EU-regler om snus

Publicerat: 19 februari 2013 klockan 00.00

EU-kommissionens förslag till nya regler för tobaksprodukter gäller även snus. Det är fel, anser socialutskottet, som menar att regleringen av snus bör ses som en nationell svensk angelägenhet. Ett enigt utskott anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

EU-kommissionens förslag innehåller nya och striktare regler för hur tobaksprodukter får tillverkas, marknadsföras och säljas. Bland annat regleras hur hälsovarningarna på förpackningarna ska vara utformade, vilka ingredienser produkterna får innehålla och hur tobaksprodukter ska säkerhetsmärkas. Försäljning till andra länder via Internet regleras också i förslaget. Det ska fortfarande vara förbjudet att distribuera och sälja snus i alla EU-länder utom Sverige, som har ett permanent undantag från förbudet alltsedan Sverige gick med i EU.

Regeringen anser inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen

Regeringen ger sin syn på EU-kommissionens förslag i en faktapromemoria. Regeringen beklagar att EU-kommissionen även i fortsättningen vill särreglera vissa tobaksprodukter som till exempel snus genom att ha kvar snusförbudet i resten av EU. Regeringen hade föredragit enhetliga och ansvarsfulla regler som omfattar alla tobaksprodukter. På det sättet skulle alla tobaksprodukter kunna bedömas utifrån samma kriterier, menar man. Regeringen anser dock inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

En nationell angelägenhet, anser utskottet

Utskottet välkomnar att EU-kommissionen tagit fram ett förslag till nya regler för tobaksprodukter som kan bidra till att minska tobaksskadorna och öka konsumentskyddet. Men utskottet anser att EU-direktivet endast bör gälla de tobaksprodukter som får säljas fritt inom EU. Eftersom EU-kommissionen vill ha kvar förbudet mot att distribuera och sälja snus i alla EU-länder utom Sverige anser utskottet att regleringen av snus bör ses som en nationell angelägenhet för Sverige. Därför bör EU-direktivet inte gälla snus. Utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU. Utskottet är enigt i frågan.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Anna Rune, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 41 90.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Socialutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 21 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 00 00