Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 13 februari 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är situationen i Mali, översynen av EU:s kemikalielagstiftning Reach och förslag till nya regler för biodrivmedel.

Tid: Fredagen den 15 februari klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Utrikesfrågor

Utrikesminister Carl Bildt ska samråda med nämnden inför utrikesrådets möten den 18 februari.

Utrikesministrarna väntas diskutera och eventuellt anta slutsatser om situationen i Syrien respektive Mali. Vidare väntas de diskutera och anta slutsatser om dels det östliga partnerskapet, dels den inrikespolitiska situationen i Irak. Rådet väntas även diskutera fredsprocessen i Mellanöstern.

Konkurrenskraft

Handelsminister Ewa Björling, statssekreteraren Peter Honeth och statssekreteraren Håkan Ekengren ska samråda med nämnden inför konkurrenskraftrådets möte den 18-19 februari.

Med anledning av den årliga tillväxtöversikten kommer forskningsministrarna att hålla en diskussion om betydelsen av forskning och innovation. De kommer även att diskutera tillgången till vetenskaplig information via så kallad öppen tillgång, open access.

Rådet kommer att hålla en diskussion med anledning av kommissionens tillväxtrapport, integrationsrapporten om utvecklingen på den inre marknaden och en lägesrapport om inremarknadsakterna I och II. Rådet väntas vidare diskutera kommissionens förslag till en handlingsplan med åtgärder som ska stärka företagande inom unionen.

På dagordningen står också kommissionens meddelanden om översynen av den så kallade Reach-förordningen, den andra översynen av regelverket för nanomaterial och ett förslag till färdplan för särskilt farliga ämnen.

Eventuellt kommer rådet att hålla en diskussion om situationen inom den europeiska stålindustrin.

Energifrågor

Statssekreteraren Daniel Johansson ska samråda med nämnden inför energirådets möte den 22 februari.

Energiministrarna väntas hålla en riktlinjedebatt om kommissionens förslag till ändringar av de så kallade förnybart- och bränslekvalitetsdirektiven. De väntas även diskutera kommissionens meddelande om en väl fungerande inre marknad för energi. Rådet väntas också behandla de delar av den årliga tillväxtrapporten som gäller EU:s energimål.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97