Pressmeddelande

Pressinbjudan: Arktis - möjligheter och utmaningar

Publicerat: 9 december 2013 klockan 09.37

Den 15 maj 2013 lämnade Sverige efter två år över ordförandeklubban i Arktiska rådet till Kanada. Vad ville det svenska ordförandeskapet, vad uppnådde man och vilka prioriteringar finns framöver för det Arktiska samarbetet? Det är några av de punkter som tas upp under ett seminarium som anordnas av Nordiska rådets svenska delegation den 12 december. Seminariet är öppet för media.

Tid: Torsdag den 12 december klockan 13.00–15.15 (ca)
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Seminariet är öppet för media.

Program

Seminariet öppnas Karin Åström (S), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation

Redogörelse för det svenska ordförandeskapet 2011-2013 Gustaf Lind, Sveriges arktiska ambassadör

Samtal om framtida möjligheter och utmaningar för den arktiska regionen mellan ambassadörerna

  • Mark Brzezinski (USA)
  • Anne K. Lund (Norge)
  • Igor S. Neverov (Ryssland)
  • Gustaf Lind (Sveriges arktiska ambassadör)

Samtalet förs på engelska.

Panelsamtal: Hur kan Sverige ta ett aktivt ansvar för Arktis framtid?

  • Sofia Arkelsten (M), ordförande i utrikesutskottet
  • Jennie Nilsson (S), näringsutskottet
  • Håkan Jonsson, ordförande för Sametingets styrelse
  • Tom Juslin, journalist och mottagare av NR:s journaliststipendium för reportageserien Klimatresan
  • Rasmus Ole Rasmussen, senior research fellow, NORDREGIO

Avslutande kommentarer Ann-Kristine Johansson (S), riksdagsledamot och svensk medlem av den arktiska parlamentarikerkommittén (SCPAR)

Seminariet avslutas Hans Wallmark (M), vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation

Moderator är Hanna Zetterberg.

Seminariet arrangeras i samarbete med det svenska ordförandeskapet för Arktiska rådet 2011-2013 och Norden i Fokus.

Ytterligare information

Eva Hjelm, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 50 43, e-post eva.hjelm@riksdagen.se

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54