Pressmeddelande

Riksdagsstyrelsen har beslutat om tidningen Riksdag & Departement

Publicerat: 4 december 2013 klockan 17.43

Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 4 december beslutat att föreslå riksdagen att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement.

Framställningen kommer att lämnas till riksdagen som kommer att hänvisa den till ett utskott (konstitutionsutskottet) för beredning.

Styrelsen beslutade också att Riksdagsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med att utveckla riksdagen.se enligt det förslag som lämnades till styrelsen vid sammanträdet. Bland annat ska sökfunktionen samt prenumerations- och bevakningsfunktionerna förbättras och utvecklas.

Riksdagsstyrelsen beslutade tidigare i höst, vid sitt sammanträde den 25 september, att avbryta försäljningsprocessen för tidningen Riksdag & Departement och inleda en process för att tidningen inte längre ska ges ut. Styrelsen gav då även riksdagsdirektören i uppdrag att förbereda processen samt att återkomma med ytterligare redovisning av ett pågående uppdrag att se över hur information om riksdagens arbete på riksdagen.se kan utvecklas som ersättning för tidningen.

Ytterligare information

Ann Aurén, utredare, telefon 08-786 4269, 070-929 84 23, e-post ann.auren@riksdagen.se

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, 070-537 29 00