Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 11 december 2013 klockan 09.03

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 december. Några av de frågor som ska diskuteras är den Europeiska utrikestjänsten, Syrien och fiskekvoter.

Tid: Fredagen den 13 december klockan 8.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och utrikesminister Carl Bildt (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 17 december.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om översynen av den Europeiska utrikestjänstens (EEAS) organisation och funktionssätt.

Rådet väntas också diskutera och anta slutsatser om EU:s utvidgning och stabiliserings- och associationsprocessen. Slutsatserna baseras på kommissionens årliga strategirapport och landspecifika översynsrapporter som omfattar kandidatländerna Turkiet, Makedonien, Montenegro, Serbien och Island samt de potentiella kandidatländerna Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kosovo. Rådet väntas även anta ett förhandlingsramverk för Serbiens anslutningsförhandlingar.

Rådet kommer också att förbereda Europeiska rådets möte den 19-20 december.

Utrikes frågor

Utrikesminister Carl Bildt (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 16 december.

Vid mötet väntas rådet diskutera den interimsöverenskommelse med Iran (Joint Plan of Action) som träffades i Genève den 24 november.

Utrikesministrarna väntas även diskutera den politiska händelseutvecklingen och den humanitära situationen i Syrien respektive i Libanon.

På agendan står också en diskussion om det Östliga partnerskapet mot bakgrund av toppmötet i Vilnius den 28-29 november. Diskussionen kan komma att fokusera på utvecklingen i Ukraina.

Utrikesministrarna väntas även diskutera Ryssland med fokus på den bilaterala EU-Rysslandsrelationen och aktuella internationella frågor i ett möte med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

Rådet väntas vidare diskutera, och eventuellt anta rådsslutsatser kring, situationen i Centralafrikanska republiken och det illavarslande säkerhetsläget i landet.

Rådet väntas anta slutsatser och hålla en diskussion om fredssamtalen och utvecklingen på marken i den israelisk-palestinska konflikten.

På agendan står också en diskussion om utvecklingen i Västra Balkan, troligen med fokus på dialogen mellan Serbien och Kosovo.

Rådet väntas dessutom diskutera utvecklingen i Myanmar och anta slutsatser.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 16 och 17 december.

Vid mötet väntas rådet nå en politisk överenskommelse om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för U-fartyg i vissa andra vatten än EU-vatten för 2014.

Rådet väntas även nå en politisk överenskommelse om fiskekvoter för piggvar och skarpsill i Svarta havet.

Rådet väntas också anta en förordning om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54