Pressmeddelande

Utred hur hemvärnet kan användas bättre vid större samhällskriser

Publicerat: 9 april 2013 klockan 00.00

Hemvärnet bör ha en centralare roll vid större samhällskriser än det har i dag. Det anser ett enigt försvarsutskott, och föreslår att regeringen utreder förutsättningarna för att utvidga förbandens tjänstgöringsskyldighet.

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Tjänstgöringen är frivillig och grundar sig på avtal med Försvarsmakten.

Utskottet vill nu höja ambitionen när det gäller hemvärnets roll vid större kriser, som naturkatastrofer och större olyckor. Frågan är dock hur det kan uppnås och vilka konsekvenser det kan få för bland annat organisationens kärnverksamhet och rekrytering. Utskottet föreslår därför i ett tillkännagivande att regeringen ska klargöra förutsättningarna för en utvidgad tjänstgöringsskyldighet för hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna. Skyddsstyrkorna är hemvärnets insatsförband.

Ställningstagandet grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Regeringspartierna – M, FP, C och KD – vill också göra ett tillkännagivande i frågan men med en något annan innebörd än majoriteten.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring försvarsutskottets kanslichef Ingemar Wahlberg, telefon 08-786 42 75.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Försvarsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 18 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Ingeborg Granlund Informationsenheten, 08-786 57 38/020-349 000