Pressmeddelande

Riksdagsledamot rapporterar i Europarådets parlamentariska församling om Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna

Publicerat: 19 april 2013 klockan 00.00

Frontex, som är det första EU-organ som många asylsökande möter när de passerar EU:s gränser, har en stor möjlighet att stärka och främja respekten för mänskliga rättigheter. Om Frontex utnyttjar denna potential utreds i en rapport som en svensk riksdagsledamot presenterar vid Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg 22-26 april.

Mikael Cederbratt (M), som blev utsedd som rapportör vid Europarådets parlamentariska församling i november 2011, kommer vid nästa veckas session i Strasbourg att presentera sin rapport om Frontex, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna.

I rapporten belyses de problem som Frontex har haft att efterleva europeisk standard vad gäller mänskliga rättigheter. Rapporten presenterar också de skyddsmekanismer som Frontex skapat som svar på den oro som utryckts att Frontex inte lever upp till grundkraven. Vad som nu återstår är att dessa mekanismer används på ett effektivt sätt.

Europarådets parlamentariska församling kommer att debattera rapporten vid sin session i Strasbourg. Efter debatten, som sker den 25 april, röstar församlingen om antagandet av en resolution och en rekommendation på samma ämne.

Rapporten "Frontex: human rights responsibilities" kan laddas ner på Europarådets parlamentariska församlings webb.

Övrig information och Europarådets pressmeddelanden om sessionen finns på Europarådets parlamentariska församlings webb.

För mer information

Ann-Sofi Lindenbaum, delegationssekreterare, Riksdagens internationella kansli, mobil 070-376 06 83 Marietta de Pourbaix-Lundin (M), delegationsordförande, mobil 070-513 43 71 Mikael Cederbratt (M), mobil 070-943 36 21

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54