Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 19 september 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 21 september. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s långtidsbudget, den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter och en ny havs- och fiskerifond.

Tid: Fredagen den 21 september klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ledamot Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson ska samråda med nämnden inför mötet i allmänna rådet den 24 september.

På dagordningen står bland annat en diskussion om förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2014-2020. En diskussion om den Europeiska terminen är också planerad. Vidare ska rådet förbereda Europeiska rådets möte den 18-19 oktober.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 24-25 september.

Vid mötet väntas rådet hålla riktlinjedebatter om dels den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, dels översynen av områden med naturliga begränsningar inom landsbygdsförordningen. På dagordningen står även en riktlinjedebatt om förslaget till ny Europeisk havs- och fiskerifond.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ledamot, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97