Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 3 oktober 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten, det europeiska forskningsområdet samt EU:s industri- och innovationspolitik.

Tid: Fredagen den 5 oktober klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 9 oktober.

En fråga som väntas tas upp vid mötet är ett eventuellt fördjupat samarbete mellan vissa medlemsländer om en transaktionsskatt. På dagordningen står även antagande av beslut och rekommendationer för genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten. Vidare väntas ministrarna diskutera den andra europeiska planeringsterminen inom ramen för Europa 2020-strategin.

Inför mötet mellan G20:s finansministrar och centralbankchefer i Mexiko City nästa månad väntas rådet hålla en orienteringsdebatt. Rådet väntas också godkänna ordförandeskapets utkast till skriftligt anförande vid det årliga mötet mellan IMF och Världsbanksgruppen i Tokyo i mitten av oktober.

Konkurrenskraft

Näringsminister Annie Lööf, statssekreteraren Peter Honeth och statssekreteraren Johan Sandberg ska samråda med nämnden inför mötet i konkurrenskraftsrådet den 10-11 oktober.

Vid mötet väntas rådet nå överenskommelser i vissa delar vad gäller förslag om dels förändring av förordningen om inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), dels reglerna för deltagande och spridning av resultat inom EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020). Vidare väntas rådet hålla en riktlinjedebatt om det europeiska forskningsområdet (ERA), vilket utgör en del av Europa 2020-strategin och den så kallade Innovationsunionen. Ministrarna väntas också diskutera kommissionens meddelande och rekommendationer om tillgången till och bevarandet av vetenskaplig information.

Med anledning av att kommissionen har presenterat ett antal meddelanden om europeisk industripolitik kommer dessa att diskuteras i rådet. Rådet väntas också anta slutsatser om viktig möjliggörande teknik och europeiska innovationspartnerskap om råvaror.

Som ett svar på kommissionens meddelande om en strategi för konsumentpolitiken i EU väntas rådet också anta en resolution som välkomnar strategins mål och inriktning.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000. 

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97