Pressmeddelande

Medborgarskap och mångfald på agendan vid IPU:s höstförsamling i Kanada

Publicerat: 19 oktober 2012 klockan 00.00

Medborgarskap, identitet och mångfald i en globaliserad värld. Det är några av många frågor som står i fokus vid Interparlamentariska unionens (IPU:s) höstförsamling i Quebec, Kanada 21-26 oktober. Vid församlingen förväntas över 1 300 politiker från mer än 120 av världens parlament delta, däribland riksdagens IPU-delegation.

Vid IPU:s kommande höstförsamling 21-26 oktober i Quebec kommer politiker från hela världen att diskutera frågor kring parlamentens roll för att skydda de civilas liv, rättvis handel och innovativa finansmekanismer för hållbar utveckling och användandet av medier, inklusive sociala medier för att främja medborgarnas engagemang och demokrati. En särskild session om jämställdhetsmedvetna parlament kommer också att äga rum.

I samband med IPU-församlingarna har medlemsländerna även möjlighet att lämna förslag på så kallade "emergency items", det vill säga frågor av hög angelägenhet. Förenade Arabemiraten föreslår inför församlingen i Quebec att parlamentarikers roll när det gäller att förbjuda förtal av religioner och vanhelgande av religiösa symboler och helgedomar ska tas upp. Syrien har föreslagit våldet från väpnade terroristgrupper mot kristna och andra minoriteter i Syrien och Mali har föreslagit säkerhetssituationen i Mali.

I riksdagens IPU-delegation ingår ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Monica Green (S) och Ulf Nilsson (FP).

Om IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU möts två gånger per år, på våren och hösten.

Mer information finns på deras webb.

Ytterligare information

Lena Eklöf, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon + 46 (0) 70-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54