Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 11 oktober 2012 klockan 00.00

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 300 kronor till 58 300 kronor i månaden från och med den 1 november 2012.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden särskilt beaktat de löneförändringar under 2012 som ägt rum enligt avtal på arbetsmarknaden.

För närmare upplysningar kontakta

Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42 eller 070-577 44 47, eller Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 076-112 00 29.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54