Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möte i Ekofin-rådet

Publicerat: 7 november 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 november. Några av de frågor som ska diskuteras är hanteringen av Greklands budgetunderskott och förhandlingar med Schweiz och fyra andra länder om skatt på sparande.

Tid: Fredagen den 9 november klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 13 november.

Vid mötet väntas rådet anta två beslut om Greklands underskottsförfarande. Det ena beslutet innebär en ändring av kraven på vad Grekland måste göra för att komma tillrätta med sitt stora budgetunderskott. Det andra beslutet innebär en ändring av tidigare beslut om stärkt samordning och övervakning av landets budgetdisciplin.

Finansministrarna väntas hålla en riktlinjedebatt om utformningen av kommissionens mandat att förhandla om avtal om beskattning av sparande med Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra och San Marino.

Vidare ska rådet följa upp frågor från Europeiska rådets möte i oktober. De ska även följa upp resultaten från IMF:s och Världsbankens årsmöten samt mötet mellan G20:s finansministrar och centralbankchefer i början av november. Rådet väntas också anta slutsatser om internationell klimatfinansiering samt stödja EU:s rapport om snabbstartsfinansiering för 2012.

Rådet väntas anta slutsatser om arbetet med att förbättra EU:s statistik. Avslutningsvis kommer ordförandeskapet att presentera slutsatser med anledning av kommissionens meddelande om modernisering av det statliga stödet i EU.

Efter samrådet kommer chefen för EU-kommissionens representation i Sverige, Pierre Schellekens, att informera nämnden om kommissionens arbetsprogram för 2013.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97