Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 13 november 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 november. Några av de frågor som ska diskuteras är sammanhållningspolitiken efter 2013, situationen i Syrien och EU:s försvarssamarbete.

Tid: Fredagen den 16 november klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson och statssekreteraren Marita Ljung ska samråda med nämnden inför allmänna rådets möte den 20 november.

Rådet väntas bland annat anta en allmän riktlinje avseende vissa delar av sammanhållningspolitiken för perioden 2014-2020. På dagordningen står även förberedelser inför europeiska rådets möten i november och december.

Utrikes- och försvarsfrågor

Försvarsminister Karin Enström och kabinettssekreterare Frank Belfrage ska samråda med nämnden inför utrikesrådets möte den 19 november.

Utrikesministrarna väntas diskutera situationen i Syrien och hur EU bör agera framöver. Med anledning av utvecklingen i Syrien väntas rådet även diskutera och eventuellt anta slutsatser om situationen i Libanon. På dagordningen står också diskussioner om situationen i Egypten och Libyen, med särskilt fokus på ländernas övergång till demokrati. Rådet väntas också diskutera utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo.

Eventuellt kommer rådet att diskutera fredsförhandlingarna i Mellanöstern och hur EU ska ställa sig till en förväntad resolution i FN:s generalförsamling om att uppgradera Palestinas FN-status. Rådet ska också diskutera EU:s relationer med Ukraina och Kuba. Avslutningsvis väntas utrikesministrarna diskutera resultatet av presidentvalet i USA.

Utrikes- och försvarsministrarna väntas gemensamt behandla situationen i Mali. Eventuellt kommer rådet att anta slutsatser i denna fråga.

Försvarsministrarna väntas hålla en orienteringsdebatt om vilka försvarsrelaterade frågor som de anser bör lyftas vid Europeiska rådets möte i december 2013. De kommer också att diskutera EU:s insatser inom ramen för den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken.

Vidare kommer kommissionen att vid rådsmötet presentera arbetet med försvarsindustri- och marknadsfrågor inom arbetsgruppen för försvar.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97