Pressmeddelande

Utbildningsutskottet vill att teckenspråk ska kunna ge meritpoäng

Publicerat: 29 mars 2012 klockan 00.00

Elever som läser moderna språk på högre nivåer i gymnasieskolan kan få så kallade meritpoäng. Teckenspråk likställs inte med moderna språk och ger därför inte meritpoäng. Utbildningsutskottet vill nu att även teckenspråk ska kunna ge meritpoäng. Detta för att inte missgynna elever som väljer att studera teckenspråk på avancerad nivå. Ett enigt utskott gör ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringen och riksdagen har tidigare bedömt att det är viktigt att uppmuntra elever att fortsätta sina studier i moderna språk på högre nivåer i gymnasiet. Därför infördes meritpoäng för moderna språk.

Utbildningsutskottet menar att kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet land som Sverige ska kunna delta i europeiskt och globalt samarbete. Det är också relevant för högskolestudier, till exempel för att kunna delta i mobilitet och kunna ta del av kurslitteratur på andra språk än svenska. Studier av moderna språk på mer avancerad nivå hade före reformen med meritpoäng minskat drastiskt i högskolan.

Elever väljer bort teckenspråk av strategiska skäl

Antalet gymnasieelever som väljer att fördjupa sina studier i exempelvis tyska och franska har ökat efter reformen. Utskottet konstaterar att det samtidigt finns tecken på att gymnasie- och högstadieelever väljer bort studier i teckenspråk av strategiska skäl. Detta eftersom teckenspråk inte ger meritpoäng på samma sätt som moderna språk.

Utskottet väljer därför att göra ett tillkännagivande till regeringen om att teckenspråk bör likställas med moderna språk när det gäller meritpoäng. Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av en S- och en MP-motion från allmänna motionstiden 2011.

För mer information

Ring Mimmi Lapadatovic, föredragande i utbildningsutskottet, på telefon 08-786 42 39. Utbildningutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 19 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000