Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 19 mars 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 mars. Den fleråriga budgetramen, situationen i Syrien och pågående militära EU-insatser är några av de frågor som ska diskuteras.

Tid: Onsdagen den 21 mars klockan 13.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson ska samråda med EU-nämnden inför allmänna rådets möte den 26 mars.

Rådet väntas diskutera den fleråriga budgetramen, med särskild fokus på det danska ordförandeskapets förslag till så kallad förhandlingsbox för vissa utgiftsområden.

Utrikes frågor

Utrikesminister Carl Bildt och försvarsminister Sten Tolgfors ska samråda med EU-nämnden inför utrikesrådets möte den 22-23 mars.

Utrikesministrarna förväntas diskutera och anta slutsatser om situationen i Syrien och Sahel. Vidare väntas rådet diskutera och anta slutsatser om situationen i Vitryssland samt fatta beslut om vidare åtgärder mot den vitryska regimen.

Försvarsministrarna förväntas bland annat diskutera pågående militära EU-insatser i Afrika och Bosnien-Hercegovina. Rådet väntas även diskutera EU:s relation till olika partnerorganisationer och tredjeland samt anta slutsatser om militärt förmågesamarbete.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Carl B Hamilton (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 57 65.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Gergö Kisch Pressekreterare, 08-786 58 88