Pressmeddelande

Ungdomens riksdag röstade för svenska soldaters närvaro i Afghanistan

Publicerat: 16 mars 2012 klockan 00.00

349 elever från 26 av Sveriges 29 valkretsar samlades på fredagen i Riksdagshuset i Stockholm för att agera riksdagsledamöter för en dag. Efter debatt i kammaren röstade en majoritet av gymnasieeleverna i Ungdomens riksdag för regeringens proposition om svenska soldaters närvaro i Afghanistan.

Vid voteringen röstade 252 av gymnasieeleverna för regeringens proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, 46 röstade emot. Ungdomens riksdag delade också regeringens uppfattning om att det svenska biståndet till Afghanistan ska uppgå till 560 miljoner kronor. 188 röstade för, 85 emot.

Retorikpris utdelades

Gabriella Lysholm från Hässleholms Tekniska Skola fick pris som bästa talare med motiveringen att hon med en enkel och effektiv argumentation belyst sakfrågan och det afghanska folkets utsatta situation.

Statsråd svarade på frågor

Under förmiddagen diskuterade ungdomarna sina frimotioner i utskottsgrupper som leddes av riksdagsledamöter. Efter debatt och votering var det frågestund i kammaren. Eleverna ställde frågor till närings- och regionminister Annie Lööf (C), EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), integrationsminister Erik Ullenhag (FP), miljöminister Lena Ek (C) och civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Ytterligare information

En medieredaktion bestående av elever från två skolor bevakade löpande vad som hände under dagen. Deras reportage och mer information om Ungdomens riksdag finns på riksdagen.se.

Ungdomens riksdag

Kontaktperson: Annica Sjögren, projektledare, informationsenheten, Riksdagsförvaltningen, telefon 08-786 5876, e-post annica@sjogren@riksdagen.se

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54