Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 8 maj 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 11 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är nya kapitaltäckningsregler, EU:s biståndspolitik och reformerna av EU:s jordbruks- och fiskeripolitik.

Tid: Fredagen den 11 maj klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför Ekofinrådets möte den 15 maj.

Vid mötet förväntas finansministrarna anta allmänna riktlinjer för lagstiftningsförslagen om kapitaltäckningsregler. De väntas även ge kommissionen mandat att förhandla om avtal om beskattning av sparande med Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra och San Marino. Vidare väntas rådet anta slutsatser om åldranderapporten för 2012 och kommissionens meddelande om den nya strategin för mervärdesskatt.

Eventuellt kommer rådet att anta slutsatser om internationell klimatfinansiering samt stödja EU:s rapport om snabbstartsfinansiering för 2012.

Utrikes- och utvecklingsfrågor

Biståndsminister Gunilla Carlsson och kabinettssekreterare Frank Belfrage ska samråda med nämnden inför utrikesrådets möte den 14 maj.

Rådet förväntas diskutera och anta slutsatser om dels EU:s fortsatta engagemang i och stöd till Afghanistan, dels fredsprocessen i Mellanöstern och hur EU kan bidra till att förbättra situationen i området. På dagordningen står även situationen i Syrien och utfallet av parlamentsvalet i Algeriet, situationen i Libyen samt tidpunkten för införandet av ett oljeimportförbud från Iran. Rådet väntas också diskutera utvecklingen i Ukraina och det långsiktiga samarbetet med landet. Diskussioner är planerade inför toppmöten i juni mellan EU och Mexiko respektive Ryssland.

Rådet väntas diskutera och anta slutsatser om uppdateringen av EU:s policy för utvecklingssamarbete och EU:s framtida budgetstöd. Vidare väntas rådet diskutera och anta slutsatser om EU:s biståndsåtaganden och nivåer på biståndet. På dagordningen står även en diskussion om biståndssamarbete med Burma med anledning av att EU:s sanktioner mot landet har upphävts tills vidare.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med nämnden inför jordbruks- och fiskerådet den 14-15 maj.

Rådet väntas hålla riktlinjedebatter om dels miljöanpassningar av den gemensamma jordbrukspolitiken, dels den miljömässiga dimensionen av den gemensamma fiskeripolitiken. På dagordningen står även en orienteringsdebatt om förslaget till ny europeisk havs- och fiskerifond.

Inför mötet har regeringen begärt att rådet ska uppmärksamma tillämpningen av EU:s regler om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Carl B Hamilton (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 57 65.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97