Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar val i Armenien och Serbien

Publicerat: 3 maj 2012 klockan 00.00

Ledamöter från Sveriges riksdag ingår i de internationella delegationer som på söndag den 6 maj övervakar parlamentsvalen i Armenien och i Serbien, samt presidentvalet i Serbien.

Valövervakningen sker i vissa utvalda delar av landet. Parlamentarikernas uppgift är att på plats i olika vallokaler övervaka valtillfället, försegling av röstsedlar och rösträkning.

I den internationella delegationen som deltar vid parlamentsvalet i Armenien ingår ledamöterna Maria Lundqvist-Brömster (FP) och Carin Runeson (S) från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och Lennart Axelsson (S) från Europarådets parlamentariska församling (PACE). Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Dessutom ingår Esabelle Dingizian (MP) och Mats Gerdau (M) i OSSE-delegationen under valövervakningen.

- Armeniens geografiska läge mellan öst och väst gör landet strategiskt viktigt för den demokratiska utvecklingen i regionen. Teknologi används i år för att involvera medborgarna i valprocessen, för att utbilda väljare och uppmuntra delaktighet, vilket är ett innovativt grepp och lovande för den fortsatta utvecklingen, säger Francois-Xavier de Donnea, OSSE:s parlamentariska församling, Belgien, som leder och samordnar den internationella delegationen.

I den internationella delegation som övervakar parlaments- och presidentvalet i Serbien ingår såväl OSSE:s som Europarådets parlamentariska församlingar. Valövervakningen från ODIHR:s sida är begränsad i Serbien. Ledare och samordnare för den internationella delegationen är Matteo Mecacci, Italien. Från riksdagen deltar enbart ledamöter från Europarådets parlamentariska församling (PACE): Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Jonas Gunnarsson (S).

Måndag den 7 maj hålls presskonferenser i Yerevan, Armenien, respektive Belgrad, Serbien, (tidpunkt bestäms senare) om erfarenheterna från valen.

Mer information om OSSE:s parlamentariska församling och valövervakningen

Mer information om Europarådets parlamentariska församling och valövervakningen

Ytterligare information

Ingrid Tollin, Riksdagens internationella kansli, telefon + 46 70-399 77 25, e-post ingrid.tollin@riksdagen.se

Riksdagsledamöternas mobilnummer

Maria Lundqvist-Brömster (FP), telefon + 46 70 361 00 02 Carin Runeson (S), telefon + 46 70 517 00 69 Esabelle Dingizian (MP), telefon + 46 70 560 08 08 Mats Gerdau (M), telefon + 46 70 326 60 05 Lennart Axelsson (S), telefon + 46 70 301 19 27

Marietta de Pourbaix-Lundin (M), telefon + 46 70 513 43 71 Jonas Gunnarsson (S), telefon + 46 70 229 04 57

 

Maria Skuldt pressekreterare, 08-786 40 00