Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 12 juni 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är underskottsförfarandet mot Ungern, EU:s jordbruksreform och gränsöverskridande hot mot hälsan.

Tid: Fredagen den 15 juni klockan 08.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 22 juni.

På dagordningen står bland annat riktlinjedebatter om energiskattedirektivet och skatt på finansiella transaktioner. Rådet väntas också anta slutsatser om uppförandekodgruppens rapport om en uppförandekod för företagsbeskattning.

Inför Europeiska rådets möte i slutet av månaden väntas rådet godkänna en rapport om skattefrågor samt en rapport från finansministrarna om skattefrågor inom ramarna för europluspakten.

Inom ramarna för Europa2020-strategin väntas rådet anta landsspecifika rekommendationer och yttranden till medlemsländerna samt en rekommendation riktad till euroländerna inom ramen för den europeiska terminen. Rådet förväntas även ta ställning till beslut om att dels avbryta underskottsförfaranden mot Bulgarien och Tyskland, dels att upphäva indragningen av sammanhållningsfondens åtaganden gentemot Ungern.

Vid mötet väntas finansministrarna även diskutera kommissionens och Europeiska centralbankens konvergensrapporter för 2012.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 18 juni.

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att stå i fokus vid jordbruksministrarna möte. Bland annat kommer en riktlinjedebatt att hållas om de delar som avser landsbygdsutveckling.

Eventuellt ska rådet också anta slutsatser om EU:s djurskyddsstrategi och kommissionens rapport om effekterna av EU:s djurtransportförordning.

Sysselsättning, socialpolitik samt hälso- och sjukvård

Barn- och äldreminister Maria Larsson, socialminister Göran Hägglund, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och integrationsminister Erik Ullenhag ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 21-22 juni.

Rådet väntas anta en allmän inriktning i vissa delar gällande förslaget om ett program för social förändring och social innovation för perioden 2014-2020.

Inför Europeiska rådets möte i slutet av månaden förväntas rådet hålla riktlinjedebatter om dels det så kallade sysselsättningspaketet, dels medlemsländernas genomförande av sin sysselsättningspolitik inom ramarna för Europa2020-strategin. Vidare väntas rådet godkänna landsspecifika rekommendationer på sysselsättningsområdet inom Europa2020-stragin samt ställa sig bakom sysselsättningskommitténs och kommittén för social trygghets gemensamma yttrande om årets granskning av sysselsättningsdelarna i medlemsländernas nationella reformprogram inom ramen den europeiska terminen. På dagordningen står även godkännande av sysselsättningskommitténs bedömning av sysselsättningssituationen.

Vid mötet väntas rådet godkänna huvudbudskapen i en rapport från kommittén för socialt skydd som belyser de pensionsutmaningar som medlemsländerna står inför. Rådet väntas också anta slutsatser om dels jämställdhet och miljö, dels demografiska utmaningar med inriktning på ökad delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.

Vidare väntas rådet anta en allmän inriktning i vissa delar vad gäller förslaget till ett tredje hälsoprogram för perioden 2014-2020. Rådet väntas även hålla en riktlinjedebatt om förslaget till beslut om åtgärder för att möta allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Rådet väntas också anta slutsatser om antimikrobiell resistens och dess inverkan på såväl sjukvårds- som veterinärsektorn.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Carl B Hamilton (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 57 65.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97