Pressmeddelande

Öppen utfrågning om bluffakturor

Publicerat: 23 februari 2012 klockan 00.00

Civilutskottet håller den 1 mars en öppen utfrågning om bluffakturor med anledning av motioner från allmänna motionstiden år 2011.

Tid: Torsdag den 1 mars klockan 09.00–11.00 ca

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2 (för media) eller Riksplan (för allmänhet)

Program

09.00 Inledning Civilutskottets ordförande Veronica Palm (S)

09.05–09.15 Jori Munukka, professor i civilrätt, Stockholms universitet, redogör för rättsläget

09.15–10.05 Anföranden av företrädare för 09.15 Svensk Handel 09.25 Företagarna 09.35 Svenskt Näringsliv 09.40 UC AB 09.45 Rikspolisstyrelsen 09.55 Justitiedepartementet

10.05 Paus

10.20 Frågor från utskottets ledamöter

11.00 ca Avslutning Civilutskottets vice ordförande Jan Ertsborn (FP)

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

Ytterligare information

Susanne Sjöblom, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 4301, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54